Destilator za vodu

 • destilator filterwechsel

   

  CENA: 300E

  Naša voda iz slavine sadrži 300 miliona čestica otpadnih materija u jednom kubnom centimetru, kao i opasne otrove hlor i fosfor.

  Ovim uređajem dobijate 300 do 1000 puta čistiju vodu.

  Iz vode prečišćava lekove, radioktivnu vodu i hemijske otrove.

  Da samo takvu vodu pijete, mogli bi da pobedite svaku bolest.

  Voda koju dobijete prečišćavanjem ovim aparatom koristi se za proizvodnju srebrne vode, a dobro ju je koristiti i za pripremu čaja (koji se stavlja u mlaku vodu), napitaka i hrane.